Anne Line Opseth

schade.mfl@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00

Utdannelse og praksis:

  • Advokatsekretær, Treider Handelsskole
  • Advokatsekretær Ro Sommernes advokatfirma DA
  • Advokatsekretær Advokatene Schade Rivrud Haaland Lyngås & Smith DA