Jan Lyngås

lyngaas@drammensadvokatene.com
tlf.  32 23 51 00

Utdannelse og praksis:

1976 – 1978
Forvaltningspraksis – Fylkesmannen i Oppland
1979 – 1980
Dommerfullmektig – Rana sorenskriverembete
1981 – 1990
Forvaltningspraksis – herunder 8 år som juridisk rådgiver i teknisk sektor i Drammen kommune
1990 -
Advokatpraksis Partner i Advokatene Schade Rivrud Haaland Lyngås & Smith DA

 

Særlige fagområder: 

  • Fast eiendom
  • Vergesaker
  • Familie
  • Arv og skifte
  • Insolvensrett – bostyrer i konkurs