Kari Betzy Hansen

kari@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00

Utdannelse og praksis:

  • Teleskolen kontor- og ekspedisjonslinje
  • Advokatassistent DNA, Den norske advokatforening
  • Kontormedarbeider, Televerket
  • Kontormedarbeider, Søndre Buskerud politidistrikt
  • Saksbehandler, Drammen tingrett
  • Advokatsekretær / Advokatassistent DNA, Advokatene Schade Rivrud Haaland Lyngås & Smith DA