Trond Haaland

haaland@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00

Utdannelse og praksis:

1983
Juridisk embetseksamen
1983 – 1984
Juridisk konsulent Bankinspeksjonen (nåværende Finanstilsynet)
1984 – 1986
Juridisk konsulent Drammen kommune, daværende sosialrådmannen
1986 – 1987
Politifullmektig Ringerike politidistrikt
1987 – 1988
Advokatfullmektig
1988 -
Advokatpraksis som partner Advokatene Schade Rivrud Haaland Lyngås & Smith DA

 

Særlige fagområder:

  • Barne- og familierett
  • Barnevern
  • Arv- og skifterett
  • Trygderett (NAV-saker)
  • Arbeidsrett
  • Psykisk helsevern
  • Avhendingsloven (mangelssaker fast eiendom)
  • Nabotvister