Tjenester


SÆRLIGE RETTSOMRÅDER:
• Arbeidsrett
• Arv og skifte
• Barnevern- og familierett
• Familiemekling
• Klagesaker – NAV
• Ekteskapssaker
• Strafferett
• Fast eiendom
• Kjøp/salg bolig, herunder oppgjør
• Boligkjøpstvister
• Husleierett
• Byggesaker
• Jordskifte
• Avtalerett
• Kontraktsrett
• Konkurs
• Alminnelig praksis