Anders Green

Advokat

E-post: green@advokatene-bhg.no
Tlf.: 922 21 607

Advokat Anders Green har lang og omfattende prosedyreerfaring og driver hovedsakelig med strafferett og barnevernsrett. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, saker som omhandler psykisk helsevern og enkelte andre oppdrag der det er et særlig behov for prosedyreerfaring.

Han prosederer jevnlig for tingrett, lagmannsrett og nemnder. Han er medlem av Forsvarergruppen.

Han har vært fast forsvarer i Buskerud tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Han fikk advokatbevilling i 2002 og har over 20 års arbeidserfaring som advokat. Han har arbeidsbakgrunn blant annet fra påtalemyndigheten. Han har de siste 15 årene drevet eget advokatfirma.

Kontorfelleskap

Drammensadvokatene er et samarbeid der følgende virksomheter er samlet på et kontor i fellesskap:

Advokatene Schade Smith & Austad Da (org.nr. 968218298)
Advokafirma Anders Green (org.nr. 991441573)
Advokat Sindre Løvgaard (org.nr. 918174680)
Advokat Håkon Engebakken Duesund (org.nr 997661206)

 

Kontakt

Drammensadvokatene
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen

Telefon og e-post til advokatene
Personvern
Personvernerklæring