Martin Smith

Advokat

E-post:
smith@drammensadvokatene.com
post@drammensadvokatene.com
Tlf.: 32 23 51 00
Mob.: 924 40 748

Utdannelse og praksis:

 • Juridisk embetseksamen 1992
 • Advokatbevilling 1997
 • Statsforvaltningspraksis (kriminalomsorgen og påtalemyndigheten)
 • Dommerfullmektigpraksis
 • Advokatpraksis fra 2003
 • Fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2005

Særlige fagområder:

 • Straffesaker
 • Konkurs
 • Arv og familierett
 • Skifte
 • Barnefordeling og barnevern

Kontorfelleskap

Drammensadvokatene er et samarbeid der følgende virksomheter er samlet på et kontor i fellesskap:

Advokatene Schade Smith & Austad Da (org.nr. 968218298)
Advokafirma Anders Green (org.nr. 991441573)
Advokat Sindre Løvgaard (org.nr. 918174680)
Advokat Håkon Engebakken Duesund (org.nr 997661206)

 

Kontakt

Drammensadvokatene
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen

Telefon og e-post til advokatene
Personvern
Personvernerklæring