Agnieszka Bakanova

bakanova@drammensadvokatene.com

Tlf: 32 23 51 00 / 948 84 574

Utdannelse og praksis:

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2016
 • Advokatbevilling
 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Drammen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • DNB Forsikring, skadekonsulent
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

   

  Språk

  Norsk, polsk og engelsk

   

  Særlige fagområder

  Familie, arv og skifte
  Arbeidsrett
  Barnevern
  Bolig og eiendom
  Utlendingsrett
  Nav- og trygdesaker
  Psykisk helsevern

  Prosedyre

   

  Masteroppgave

  Gavebegrepet i arveloven § 19 – Særlig om vurderingen av gavesalg av fast eiendom og andre gaver i misforhold til formuen i boet.