Knut H. Austad

austad@drammensadvokatene.com

tlf. 32 23 51 00
mob. 988 24 494

Utdannelse og praksis:

 • Juridisk embetseksamen 1997
 • Advokatbevilling
 • Statsforvaltningspraksis (påtalemyndighet) og som dommerfullmektig.
 • Egen advokatpraksis fra 2008

Særlige fagområder:

 • Strafferett (forsvarer eller bistandsadvokat)
 • Bostyrer i konkurs
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Arbeidsrett
 • Kontrakts- og erstatningsrett m.m.