Martin Smith

smith@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00
mob: 924 40 748

Utdannelse og praksis:

 • Juridisk embetseksamen 1992
 • Advokatbevilling 1997
 • Statsforvaltningspraksis (kriminalomsorgen og påtalemyndigheten)
 • Dommerfullmektigpraksis
 • Advokatpraksis fra 2003
 • Fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2005

 

Særlige fagområder:

 • Straffesaker
 • Konkurs
 • arv og familierett
 • Skifte
 • Barnefordeling og barnevern