Thomas Austad

thomas.austad@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00
mob. 916 08 018

Utdannelse og praksis:

 • Juridisk embetseksamen 2000
 • Advokatbevilling
 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Skatt Sør (skattejurist/underdirektør)
 • Eneas Services AS (Juridisk direktør)
 • NAV Buskerud

 

Særlige fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Selskapsrett
 • Kontraktsrett
 • Merverdiavgift/særavgifter
 • Familie, arv og skifte
 • Nav- og trygdesaker
 • Generell tvisteløsning
 • Prosedyre