Torbjørn Schade

schade@drammensadvokatene.com
tlf. 32 23 51 00

Utdannelse og praksis:

 • Juridisk embetseksamen 1980
 • Advokatbevilling 1984
 • Praksis fra statsforvaltningen og som dommerfullmektig.
 • Advokatpraksis fra 1985.
 • Møterett for Høyesterett.

 

Særlige fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Barne- og familierett
 • Arv og skifte
 • Husleierett
 • Kjøpsrett
 • Eiendomsoverdragelse
 • Fast eiendoms rettshold
 • NAV-saker
 • Autorisert familiemekler