Personvern

Når du er i kontakt med oss gjennom våre nettsider, telefon eller e-post som privatklient eller som kontaktperson hos en selskapsklient, behandler Drammensadvokatene personopplysninger om deg. Vi er pålagt en streng taushets- og fortrolighetsplikt i tillegg til en konfidensialitetsplikt i henhold til personvernforordningen (GDPR). Utlevering av dine opplysninger skjer etter samtykke og/eller for å fremme dine interesser i saken i henhold til vår avtale med deg.

Vedlagt finner du vår personvernerklæring med informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Drammensadvokatene ved ansvarlig advokat for ditt oppdrag er behandlingsansvarlig for personopplysningene. For spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Telefon og e-post til advokatene

 

Kontorfelleskap

Drammensadvokatene er et samarbeid der følgende virksomheter er samlet på et kontor i fellesskap:

Advokatene Schade Smith & Austad Da (org.nr. 968218298)
Advokafirma Anders Green (org.nr. 991441573)
Advokat Sindre Løvgaard (org.nr. 918174680)
Advokat Håkon Engebakken Duesund (org.nr 997661206)

 

Kontakt

Drammensadvokatene
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen

Telefon og e-post til advokatene
Personvern
Personvernerklæring