Tjenester

SÆRLIGE RETTSOMRÅDER:
• Alminnelig praksis
• Arbeidsrett
• Arv og skifte
• Avtalerett
• Barnevern- og familierett
• Boligkjøpstvister
• Ekteskapssaker
• Familiemekling
• Fast eiendom
• Generell tvisteløsning
• Gjeldsrådgivning
• Husleierett
• Klagesaker – NAV
• Kontraktsrett
• Konkurs
• Merverdiavgift/særavgifter
• Psykisk helsevern
• Selskapsrett
• Skatterett
• Strafferett