Velkommen til Drammensadvokatene

Vi er store nok til å gi kvalifisert bistand på de fleste rettsområder
Vi er små nok til å gi personlig service i et oversiktlig, effektivt og uformelt miljø

Martin Smith

Martin Smith

Advokat

Thomas Austad

Thomas Austad

Advokat

Knut H. Austad

Knut H. Austad

Advokat

Sindre Løvgaard

Sindre Løvgaard

Advokat

Anders Green

Anders Green

Advokat

Håkon Duesund

Håkon Duesund

Advokat

Torbjørn Schade

Torbjørn Schade

Advokat

Line Sørensen-Ødegård

Line Sørensen-Ødegård

Advokatsekretær

Torbjørn Schade

Torbjørn Schade

Advokat

Martin Smith

Martin Smith

Advokat

Thomas Austad

Thomas Austad

Advokat

Knut H. Austad

Knut H. Austad

Advokat

Sindre Løvgaard

Sindre Løvgaard

Advokat

Anders Green

Anders Green

Advokat

Håkon Duesund

Håkon Duesund

Advokat

Line Sørensen-Ødegård

Line Sørensen-Ødegård

Advokatsekretær

Hvorfor velge oss?

En god og erfaren advokat er viktig for saken din. Hos Drammensadvokatene er du sikret personlig oppfølging av en engasjert advokat som har mange års arbeidserfaring.

 

Medlem av

Fagområder

Vi tilbyr bistand innen følgende rettsområder:

Strafferett

Vi bistår både tiltalte og fornærmede i straffesaker på etterforskingsstadiet, for domstolene og i ettertid med søknad om voldsoffererstatning eller krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Flere av våre advokater har lang og omfattende erfaring med straffesaker. 

Ekteskapssaker, arv og skifte

Vi kan opprette et skreddersydd testament tilpasset din situasjon, vi bistår også i utarbeidelse av fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler. Våre advokater kan også bistå deg i det private skifte eller tilbyr konkrete råd for gjennomføring. Flere av våre advokater oppnevnes som bostyrere av tingretten og har omfattende erfaring innen fagområdet.

Fast eiendom

Våre advokater kan bistå deg dersom du er i en tvist med en kjøper eller selger av din bolig. Vi kan også bistå ved spørsmål om tillatelser etter plan og bygningsloven m.m.

Husleierett

Vi kan skreddersy en husleiekontrakt tilpasset dine behov. Vi bistår både huseiere og leietakere i saker omhandlende mangler, utkastleser og innkreving av skyldig leie. Dersom du har fått varsel om utkastelse, kan du ha rett på fri rettshjelp.

Kontraktsrett

Vi bistår i utarbeidelsen av avtaler for private og næringsdrivende samt forhandlinger innen de fleste rettsområder. Ved oppstått tvist kan vi bistå deg i tolkningen av avtalen.

Barnevern

Barnets beste er et sentralt hensyn i disse sakene. Våre advokater bistår foreldre og barn med barnevernssaker i barnevernsnemnda og domstolene.

Generell tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater ønsker å løse saken på en god og effektiv måte for deg. Det kan være lurt å ta kontakt med advokat tidlig før konflikten tilspisser seg for å få gode faglige råd og vurdere alternative løsninger av tvisten. Dersom en utenomrettslig løsning ikke er mulig, kan vi bistå deg ved representasjon i domstolen. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagfelt.

Konkurs

Flere av våre advokater oppnevnes som bostyrere for konkursboer ved Buskerud tingrett.

Selskapsrett

Flere av våre advokater oppnevnes som bostyrere for konkursboer ved Buskerud tingrett.

Arbeidsrett

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til arbeidsforhold herunder kontrakt, oppsigelser, avskjed, permittering m.m og representasjon både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden.

Barnefordeling

Det er viktig at foreldre kan komme til enighet om en avtale rundt samvær, fastbosted og foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Dersom dere ikke kommer til enighet kan våre advokater bistå i rådgivning eller representasjon i saker omhandlende barnefordeling. Enkelte kan ha rett til fri rettshjelp.

Gjeldsrådgivning
Merverdigavgift / særavgifter
Skatterett

Kontorfelleskap

Drammensadvokatene er et samarbeid der følgende virksomheter er samlet på et kontor i fellesskap:

Advokatene Schade Smith & Austad Da (org.nr. 968218298)
Advokafirma Anders Green (org.nr. 991441573)
Advokat Sindre Løvgaard (org.nr. 918174680)
Advokat Håkon Engebakken Duesund (org.nr 997661206)

 

Kontakt

Drammensadvokatene
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen

Telefon og e-post til advokatene
Personvern
Personvernerklæring