Håkon Duesund

Advokat

E-post: hakon.duesund@advdue.no
Tlf.: 400 37 880

Duesund har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett innenfor ulike rettsområder, herunder straffesaker og ulike typer sivile saker.

Duesund er jevnlig i retten med saker som gjelder barnefordeling, barnevern, straffesaker, utlendingssaker, men har også saker knyttet til avtalerett og fast eiendom.

Duesund er allmennpraktiserende, og har særskilt kompetanse innen eiendomsutvikling. Han har også erfaring med ulike forvaltningsområder, spesielt reguleringssaker og offentlige tillatelser i forbindelse med eiendomsutvikling. Han har konsesjon fra UDI på utlendingssaker.

Kontorfelleskap

Drammensadvokatene er et samarbeid der følgende virksomheter er samlet på et kontor i fellesskap:

Advokatene Schade Smith & Austad Da (org.nr. 968218298)
Advokafirma Anders Green (org.nr. 991441573)
Advokat Sindre Løvgaard (org.nr. 918174680)
Advokat Håkon Engebakken Duesund (org.nr 997661206)

 

Kontakt

Drammensadvokatene
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen

Telefon og e-post til advokatene
Personvern
Personvernerklæring